Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας, πάνω από 15 χρόνια, όπου σήμερα αριθμεί περισσότερους από 2500 πελάτες που είναι συμβεβλημένοι με το ΚΛΣ, μεταξύ των οποίων Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες, καταστήματα και οικίες. Στα γραφεία μας λειτουργεί 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περιστατικά ασφαλείας και άμεσης επέμβασης.

Ενδεικτικά η εταιρεία φυλάσσει, επιχειρήσεις, νοικοκυριά και δημόσιους οργανισμούς.

Κάποιοι από τους μεγάλους μας πελάτες είναι η ΣΕΚΕ, ο Ομιλος των Πλαστικών θράκης, το φωτοβολταικό πάρκο Ηλιοενέργια Κοσού, η ΚΟΜΟΤΕΧ, ο ΟΑΕΔ ΚΠΑ Ξάνθης, το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, το ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, το Εμπορικό Κέντρο Φλαμίνγκο, η εταιρεία BIG TEM, σχολικές εγκαταστάσεις όπως Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις, η Leon Gas στην ΒΙ.ΠΕ, το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καλαιτζή, και από τον Δήμο Νέστου το Ε.Σ.Υ. Χρυσουπόλεως,

Θα ήταν τιμή για εμάς να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας και να δείτε την εταιρεία μας, το προσωπικό ασφαλείας και το 24ώρο κέντρο λήψης σημάτων, με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περιστατικά ασφαλείας και άμεσης επέμβασης.

Pin It on Pinterest

Share This