Φυλάξεις

Οι ένστολοι φύλακες της Concepts Security έχουν επιλεγεί ανάμεσα απο πολλούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης της Concepts Security.

Η παρουσία ενός security guard της Concepts Security, λειτουργεί από μόνη της αποτρεπτικά για πολλούς επίδοξους “εισβολείς”.

Ο φύλακας επιτηρεί όλα τα συστήματα ασφαλείας ελέγχει για πιθανούς κινδύνους (φωτιά, διαρροή, πλημμύρα, κ.α.) και είναι εκπαιδευμένος να δίνει άμεσες λύσεις, ενώ ταυτόχρονα δίνει σαφή και έγκυρη ενημέρωση των συμβάντων σε κάθε Αρμόδια Αρχή.

Όλοι οι φύλακες είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της Concepts Security που σε 24ωρη βάση συντονίζει, παρακολουθεί και βοηθάει το Έργο τους.

Pin It on Pinterest

Share This