Περιπολία

Η Concepts Security διαθέτει μιο καλά εκπαιδευμένη ομάδα από ένστολους φύλακες, που κοτα την διάρκεια της νύχτας περιπολούν προληπτικά σης <ρυλοσσόμενες περιοχές και επεμβαίνουν άμεσο σε κάθε περίπτωση.

Η περιπολία των χώρων γίνεται σε μη τακτά χρονικό διαστήματα, βάσει ενός εναλλασσόμενου δρομολογίου. Το προσωπικό της Concepts Security προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες σε όλες τκ; παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Απόπειρα διαρρήξεων – διαρρήξεις
  2. Ληστείας – κλοπής
  3. Δολιοφθοράς
  4. Βανδαλισμού
  5. Πυρκαγιάς
  6. Ατυχημάτων
  7. Υλικών ζημιών

Ο τακτικός έλεγχος και η άμεση επέμβαση από τους φύλακες και τα περιπολικά της Concepts Security είναι το ιδανικό συμπλήρωμα σε κάθε σύστημα Συναγερμού.

Pin It on Pinterest

Share This