Στατική Φύλαξη

Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής η συνεχής εκπαίδευση και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθιστούν τους φύλακες της Concepts Security ως τους ποιο αξιόπιστους για την πραγματοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού έργου της φύλαξης

Η επιτήρηση των συστημάτων ασφαλείας, ο έλεγχος πιθανών κινδύνων, η παροχή άμεσων λύσεων, καθώς και η έγκυρη ενημέρωση κάθε Αρμόδιας Αρχής, είναι το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται ο στόχος της ολοκληρωμένης ασφάλειας.

Όλα αυτά πραγματοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους εκπαιδευμένους ένστολους φύλακες της Concepts Security. Ειδικά στην περίπτωση των εργοταξίων η παρουσία ενός ένστολου φύλακα θεωρείται απαραίτητη.

Η φύλαξη των εργοταξίων σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη των εργασιών. Αυτό Περιλαμβάνει:

  • Τον έλεγχο εισερχόμενων / εξερχόμενων.
  • Την αποτροπή κλοπής δομικών υλικών ή μηχανημάτων.
  • Την αποτροπή κάθε πιθανής δολιοφθοράς.

 

Pin It on Pinterest

Share This