Συστήματα Συναγερμού

Η κεντρική μονάδα αποτελεί το βασικότερο κομμάτι μιας εγκατάστασης συστήματος συναγερμού. Δέχεται εντολές από όλες τις αισθητήριες συσκευές ( ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων, μαγνητικές επαφές, εξωτερικά Beam κλπ ), τις επεξεργάζεται και δίνει τις εντολές για την λειτουργία των σειρήνων, του τηλεφωνητή και κωδικοποιητή.

Τα συστήματα συναγερμού έχουν την ευελιξία να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους και σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου. Μπορεί, δηλαδή, να χρησιμοποιηθεί η ίδια κεντρική μονάδα χωρισμένη σε διαφορετικά τμήματα (Partition), με χωριστά πληκτρολόγια σε κάθε τμήμα και να λειτουργούν όλα τα τμήματα τελείως ανεξάρτητα, σαν να υπάρχει χωριστό σύστημα συναγερμού σε κάθε ένα από αυτά.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του συναγερμού:

  • Όλες οι ζώνες έχουν προστασία από κόψιμο ή βραχυκύκλωμα των καλωδίων, μέσω τερματικής αντίστασης.
  • Όλες οι ζώνες μπορούν να λειτουργήσουν και σαν κουδούνι, την ώρα που ο συναγερμός είναι αφοπλισμένος.
  • Η μονάδα μπορεί να οπλίζει ή να αφοπλίζει αυτόματα σε εβδομαδιαία βάση. Πέντε λεπτά πριν την αυτόματη όπλιση ειδοποιεί με τον βομβητή.
  • Η κεντρική μονάδα καταχωρεί στην μνήμη της εξακόσια συμβάντα. Με την ώρα και την ημερομηνία που εκδηλώθηκαν.
  • Αν πατηθεί τέσσερις φορές λάθος κωδικός, αδρανοποιείται το πληκτρολόγιο για δεκαπέντε δευτερόλεπτα και η μονάδα στέλνει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού «παρενόχληση πληκτρολογίου».
  • Όταν σας εξαναγκάσουν να αφοπλίσετε τον συναγερμό, μπορείτε να στείλετε σιωπηρό συναγερμό στον Κεντρικό Σταθμό, αφοπλίζοντας τον συναγερμό με τον κωδικό αφόπλισης υπό απειλή.

 

Pin It on Pinterest

Share This