Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου

Η εγκατάσταση, ακόμα και του πιο εξελιγμένου συστήματος ασφαλείας δεν αρκεί για την προστασία του χώρου. Απαιτείται η σύνδεση και η παρακολούθηση του συστήματος κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Για αυτόν τον λόγο η Concepts Security έχει επανδρώσει κάτω από συνθήκες ιδιαίτερης ασφάλειας ένα πλήρως αυτοματοποιημένο Κεντρικό Σταθμό (CENTRAL STATION), εξοπλισμένο με ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, micro real time και προγράμματα ειδικών λογισμικών εφαρμογών για την δική σας ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο.

Τα σήματα που μπορεί να διαχειριστεί ο Κεντρικός Σταθμός είναι:

 • Όπλιση η αφόπλιση του συναγερμού και από ποιόν έγινε.
 • Συναγερμός και από ποιο ζώνη έγινε.
 • Φωτιά και το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε.
 • Εξαναγκασμός αφόπλισης συναγερμού υπό απειλή.
 • Ληστεία.
 • Ανάγκη για παροχή βοήθειας.
 • Διακοπή της τάσης της μπαταρίας και επαναφορά αυτής.
 • Διακοπή ρεύματος 220V κοι επαναφορά αυτής.
 • Αυτόματο Τεστ γιο αναφορά καλής λειτουργίας του συστήματος

Εξειδικευμένο προσωπικό φροντίζει να ειδοποιεί αμέσως και ανάλογα με την περίπτωση, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, την Οικογένεια, τον Φίλο ή τον Γιατρό του συνδρομητή.

Η Concepts Security επίσης προσφέρει:

 • Άμεση ενημέρωση για τα συμβάντα και τις πραγματοποιθείσες ενέργειες.
 • Ενημέρωση των Αρχών Ασφαλείας και των άλλων προσώπων που έχει ορίσει ιδιοκτήτης.
 • Πληροφορίες γιο το χειρισμό και την λειτουργία του συστήματος συναγερμού.
 • Μηνιαία κατάσταση σημάτων και ενεργειών (Report) του συστήματος ή όποτε αυτή ζητηθεί.
 • Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης

Πρωταρχικός ρόλος της εταιρίας είναι ο εξοπλισμός κάθε χώρου με τα πιο σύγχρονα , λειτουργικά και αξιόπιστο συστήματα επιτήρησης, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες τάσεις και συνθήκες της αγοράς.
Ποιότητα, τεχνολογία υλικών και προηγμένος σχεδιασμός είναι τα δυνατά σημεία που χαρακτηρίζουν την ολοκληρωμένη σειρά CCTV της εταιρίας που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιώτες.
Κάμερες ασπρόμαυρες και έγχρωμες υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα ήχου, φακοί Auto-Iris/ zoom, μοτέρ περιστροφής pan tilt, διαχωριστές εικόνας, πολυ-πλέκτες μαγνητοσκόπιο εγγραφής, συστήματα μετάδοσης/ τηλε-μεταφοράς εικόνας προβολείς υπέρυθρης ακτινοβολίας για την επιτήρηση χώρων με φωτεινότητα 0 Lux, τεχνολογία οπτικών ινών (fiber optics) για τη μεταφορά οπτικού σήματος (εικόνας) σε μεγάλες αποστάσεις και μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων ειδικά ονά περίπτωση για έλεγχο του προστατευόμενου χώρου.

Η Concepts Security εκτός των άλλων προσφέρει:

Μελέτη των αναγκών επιτήρησης Προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων Ποιότητα υλικών

Εξειδικευμένο Προσωπικό με άριστη τεχνική κατάρτιση Εγκατάσταση – Εκπαίδευση στα συστήματα Τεχνική υποστήριξη

Pin It on Pinterest

Share This