Η ConceptsSecurity ανέλαβε την ασφάλεια της εκδήλωσης VIA EGNATIA 2017 στον χώρο του ποταμού Νέστου στην Γαλάνη Ξάνθης του Δήμου Τοπείρου. Η εταιρεία θα διαθέσει προσωπικό ασφαλείας για την ομαλή εκτέλεση της εκδήλωσης, την ασφάλεια των επισκεπτών αλλά και την ενημέρωση τους στον χώρο. Οι Υπεύθυνοι Ασφαλείας της εταιρείας Κωνσταντίνος και Δημήτρης Καφφετζής ευχαρίστησαν όλους όσους συντέλεσαν στην άριστη προετοιμασία και την οργάνωση του σχεδίου ασφάλειας

 

 

———————————————————————————————-

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This